В Ловешка област има 26 потенциално опасни язовира, вземат са мерки за предотвратяване на бедствени ситуации
Публикувана от LovechToday на 16.02.2012 11:27

В Ловешка област има 26 потенциално опасни язовира, вземат са мерки за предотвратяване на бедствени ситуации при интензивно снеготопене

 

В Ловешка област има 26 потенциално опасни язовира, вземат се мерки за предотвратяване на бедствени ситуации, съобщават от пресцентъра на областна администрация. Това сочи междинен доклад на комисия, назначена от областния управител на Ловеч Ваня Събчева, която участва на 15 февруари в работна среща при министъра на икономиката Трайчо Трайков.

Комисията с председател инж. Димитър Конашев, ръководител на ПП ‚Язовири“, район „Александър Стамболийски“  и членове инж. Мариан Личев, инженер по ХЕС в яз. „Ал. Стамболийски“ и инж. Веселин Димитров, служител в Областна администрация Ловеч, сформирана в изпълнение на министерска заповед, е проверила 15 от тях. До дни ще бъдат проверени и останалите язовири.


Разширени новини

В Ловешка област има 26 потенциално опасни язовира, вземат са мерки за предотвратяване на бедствени ситуации при интензивно снеготопене

 

В Ловешка област има 26 потенциално опасни язовира, вземат се мерки за предотвратяване на бедствени ситуации, съобщават от пресцентъра на областна администрация. Това сочи междинен доклад на комисия, назначена от областния управител на Ловеч Ваня Събчева, която участва на 15 февруари в работна среща при министъра на икономиката Трайчо Трайков.

Комисията с председател инж. Димитър Конашев, ръководител на ПП ‚Язовири“, район „Александър Стамболийски“  и членове инж. Мариан Личев, инженер по ХЕС в яз. „Ал. Стамболийски“ и инж. Веселин Димитров, служител в Областна администрация Ловеч, сформирана в изпълнение на министерска заповед, е проверила 15 от тях. До дни ще бъдат проверени и останалите язовири.

Общият извод от проверката до този момент е, че язовирите, разположени на територията на областта, не създават условия за наводнения или за нанасяне на каквито и да е щети на природата или стопанските обекти. Рискът от такива събития е оценен от експертите като минимален. Някои от тях обаче са с достатъчно голям обем и с не дотам добри технически характеристики, което в екстремни условия може да доведе до аварийна ситуация и да се наложи въвеждането в действие на аварийните им планове, се казва в междинния доклад на специалистите.

От него е видно, че в повечето случай липсва достъп до потенциално опасните обекти, поради лошото време и падналия сняг. Това до голяма степен лишава обекта от възможността да бъде наблюдаван и собствениците и ползвателите да са в състояние да оповестят органите за управление и екипите на ЕСС. Такова изискване не е заложено при разработването на аварийните планове и те са съгласувани без това условие. Прогнозирайки възможността за липса на достъп поради влошени метеорологични условия някой от ползвателите са отворили изпускателните кранове и по тази причина през целия зимен период се считат за освободени от отговорност, без да се оценява активността на снеготопенето и дебита на изпускателите. Това важи преди всичко за общинските язовири и ще наложи предприемането на допълнителни строги мерки срещу  ползвателите и наемодателите,  пише още в документа.

По данни на комисията технически изправни са по-голяма част от проверените язовири с изключение на три - „Александрово“, „Крушуна“, „Добродан“ и яз. „Сопот”. Освен тях не е добро състоянието и на язовир „Каменец”, който има деформации по стената, но се поддържа ниско ниво на водата в него.

Вниманието е насочено към яз. „Сопот” поради големия му обем и невъзможността да се влияе върху него. Изпускателните му клапани са неизправни. Той се стопанисва от „Напоителни системи” АД – Плевен.

В повечето от общинските язовири също личи липсата на грижа. Няма подобаваща връзка между собственици, наематели и ползватели. Част от общинските  язовири са занемарени поради липса на средства и само малкият им обем е основание да не се очакват от тях проблеми при снеготопенето, се казва още в доклада, като се подчертава, че най-добре се подържат язовирите на ИПЖЗ-Троян „КОС-1“ и КОС-2“.

В същото време основният риск от наводнения за част от населените места в област Ловеч е прииждането на реките в хода на пролетното снеготопене. Не са почистени речните корита в населените места и в някой участъци извън тях. Част от дигите са разрушени, особено в района на луковитското село Дерманци, а по средата на реката има наносни острови, които влияят на посоката на движение на водните маси. Правените предписания от междуведомствените комисии не са изпълнени по ред причини, а последващ контрол не е осъществен, акцентират още експертите. Те сигнализират и за участък на р. Вит, където е правена корекция през 2010 г. за предотвратяване разрушаването на третокласен път Тетевен-Боаза със средства, отпуснати от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС.

Областният управител е изпратил предупредителни писма до кметовете на общини за мерките, които трябва да предприемат за осигуряване на проводимостта на реките в населените места, където опасността за населението е най-голяма. Изискана е и информация за предприетите мерки за изпълнение на предписанията на междуведомствените комисии. Предстои нейното обобщаване, но и сега се вижда, че направеното не е много и рискът  от заливане на крайречните пространства остава, докладват още членовете на комисията в изготвения документ.

При извършените проверки се потвърждава  становището, че един от основните проблеми в областта е свързан със системата за  предупреждение и оповестяване. Предстои обстоен преглед на тази система и подобряване на работата на отделните й звена.

Докладът бе представен в МИЕТ.