„Левски пред съда на Портата и историята” – документален филм на Теодор Тончев
Публикувана от LovechToday на 13.02.2012 16:44

„Левски пред съда на Портата и историята” – документален филм на Теодор Тончев

                                                   

По сценарий на професор д.и.н. Дойно Дойнов през 1997 г.  Андрей и Стефан Алтъпармакови, първият е режисьор и продуцент, а вторият е оператор, реализират документалния филм „Левски пред съда на Портата и историята”.Той разказва защо и как  през есента на 1872 г. в България турските власти разкриват комитетската мрежа на българската освободителна организация, и за хода, резултатите и отзвука на последвалия  съдеен процес над Левски и неговите сподвижници в края на същата и началото на 1873 г. За него „знаем много, и малко”, гласи предварителната констатация на професор Дойнов.


Разширени новини

„Левски пред съда на Портата и историята” – документален филм на Теодор Тончев

                                                   

По сценарий на професор д.и.н. Дойно Дойнов през 1997 г.  Андрей и Стефан Алтъпармакови, първият е режисьор и продуцент, а вторият е оператор, реализират документалния филм „Левски пред съда на Портата и историята”.Той разказва защо и как  през есента на 1872 г. в България турските власти разкриват комитетската мрежа на българската освободителна организация, и за хода, резултатите и отзвука на последвалия  съдеен процес над Левски и неговите сподвижници в края на същата и началото на 1873 г. За него „знаем много, и малко”, гласи предварителната констатация на професор Дойнов. Във филма с вещина се проследяват, извеждат и анализират значимите факти. Единствено недоумение буди поставянето с лека ръка на ловчанския свещеник поп Кръстю Никифоров в числото на предателите. В подкрепа на това е цитиран  един в значителна степен изпълнен със спорно съдържание турски документ, който няма отражение върху хода на събитията, което всъщност се подразбира и от самият филм. А той поднася достатъчно ясен отговор на поредица от важни въпроси относно вътрешните и международни измерения на събитието, а именно: Защо след като се сдобиват с обилна информация за комитетската мрежа и нейните дейци, турските власти ограничават  арестите само в Тетевенско, Орханийско, Софийско и Ловеч? Защо процесът се води в София, второстепенен по това време град, център на санджак, а не в Русе, център на Дунавския вилает, или в столицата Цариград? Защо в разрез със собствените си закони Портата поверява делото на една съставена от военни и граждански лица специална комисия, която едновременно изпълнява ролята на следовател, прокурор и съдия? Защо тя постановява шесдесет и една присъди временно или вечно заточение и само две смъртни? Отговорите на тези въпроси са пряко свързани със следващия: Има ли отражение и в каква степен върху подхода на Портата противоборството за влияние над нея между двете велики сили Русия и Англия? Коя гледна точка взема привес? Във филма са очертани мястото и ролята на Софийския процес като поредната важна стъпка по пътя към освобождението на България.

Основен акцент във филма пада върху значимото място и роля в тези събития на организатора и ръководителя на комитетската мрежа – Апостола Левски. Неговите действия и поведение преди залавянето му, впоследствие по пътя от Къкрина към София, и най-вече пред защо ли посрещналите го със смесени чувства султански съдници, са аналитично проследени по неподражаем до момента начин. Проф. Дойнов оценява, че Софийският процес „сякаш се явява като търсен и очакван публичен форум за да блеснат и утвърдят личностните, революционните и апостолски качества на великия българин.” Той е несъизмерим с останалите арестувани. Проникновено обяснение намира смисъла на сторената от Левски саможертва- комитетската тайна е запазена, даденият обет към народа и Отечеството за безкористна служба до смърт, е изпълнен. А на нас не ни остава нищо друго, освен да съпреживем тези събития и за пореден път да си огговорим на въпроса защо след Софийската Голгота Левски покори челното място в пантеона на българските национални герои.

 

 

 

Филма ще се прожектира на 17.02.2012 г. – петък в салона на Драматичен театър Ловеч