ОС НА БЧК – ЛОВЕЧ ПРОВЕДЕ ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
Публикувана от LovechToday на 10.02.2012 17:05

ОС НА БЧК – ЛОВЕЧ ПРОВЕДЕ ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ


red ОС на БЧК – Ловеч проведе на 10.02.2012 г. годишно общо отчетно събрание. На събранието присъстваха г-н Пламен Петков – Заместник кмет на Община Ловеч, г-жа Корнелия Маринова – Председател на Общински съвет – Ловеч,г-жа Елка Баръмова – представител от Областна администрация, г-н Владимир Кацалски – Началник ОУ „ПБЗН”, представители  от РЗИ,ОД”Социално подпомагане”, Сектор КАТ към ОД на МВР, ДАНС, и други държавни институции, г-н Румен Талов и г-н Светослав Генков – представители от ПСС към област Ловеч, неправителствени организации от Ловеч, партньори на БЧК и медии.


Разширени новини

ОС НА БЧК – ЛОВЕЧ ПРОВЕДЕ ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ


red ОС на БЧК – Ловеч проведе на 10.02.2012 г. годишно общо отчетно събрание. На събранието присъстваха г-н Пламен Петков – Заместник кмет на Община Ловеч, г-жа Корнелия Маринова – Председател на Общински съвет – Ловеч,г-жа Елка Баръмова – представител от Областна администрация, г-н Владимир Кацалски – Началник ОУ „ПБЗН”, представители  от РЗИ,ОД”Социално подпомагане”, Сектор КАТ към ОД на МВР, ДАНС, и други държавни институции, г-н Румен Талов и г-н Светослав Генков – представители от ПСС към област Ловеч, неправителствени организации от Ловеч, партньори на БЧК и медии.

В дневния ред бяха представени отчет на Областния съвет на БЧК за дейността за 2011 г., отчет на областната контролна комисия и отчет за изпълнението на бюджет 2011 г., анализ на годишен цифров отчет за дейността на Ловешката червенокръстка организация за 2011г. На вниманието на делегати и гости бе представен и План за дейността на ОС на БЧК-Ловеч през 2012г. Бе приет и „Календарен план на червенокръстката организация за 2012г.

В изказването си към делегатите и гостите г-н Станислав Генков разясни значимостта на партньорството с всички структури във връзка с създалите се напоследък бедствени ситуации и съвместното сътрудничество за тяхната превенция.

Доктор Полина Соколарска-представител от РЗИ представи с клип съвместните дейности с БЧК-Ловеч и пожела през 2012 – година на активното стареене и солидарност между поколенията, местната власт и всички заинтересовани страни и доброволци да се включват по-активно за насърчаване на активна и оценена по достойнство трета възраст, да се осигури на възрастните хора възможността да останат трудово заети и да споделят своя опит с младите.