Стартира проект Младежки информационно-консултантски център
Публикувана от LovechToday на 10.02.2012 10:25

Стартира проект Младежки информационно-консултантски център

 

В началото на тази година стартира проект Младежки информационно-консултантски център, реализиран от Сдружение „Екомисия 21 век“ по Национална програма за младежта (2011-2015), подпрограма 1: Развитие на мрежата от Младежки информационно – консултантски центрове (МИКЦ), с финансовата подкрепа на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“.

Проектът е с продължителност 24 месеца и се реализира с подкрепата на Община Ловеч, която е дългогодишен партньор в структурирането и предоставянето на услугите на МИКЦ Ловеч в периода от 2007г. насам.


Разширени новини

Стартира проект Младежки информационно-консултантски център

 

В началото на тази година стартира проект Младежки информационно-консултантски център, реализиран от Сдружение „Екомисия 21 век“ по Национална програма за младежта (2011-2015), подпрограма 1: Развитие на мрежата от Младежки информационно – консултантски центрове (МИКЦ), с финансовата подкрепа на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“.

Проектът е с продължителност 24 месеца и се реализира с подкрепата на Община Ловеч, която е дългогодишен партньор в структурирането и предоставянето на услугите на МИКЦ Ловеч в периода от 2007г. насам. Партньор по проекта е и читалище „Съгласие“ Тетевен, с което сдружение „Екомисия 21 век“ реализира множество младежки инициативи и проекти. Услугите, които се предоставят в центъра са разработени на базата на потребностите, приоритетите и интересите на младите хора от Ловеч и областта. Те са насочени към младежи на възраст от 15 до 29 години, младежки работници и лица, работещи в сферата неформалното образование, млади хора в неравностойно положение и представители на местната общественост.

В рамките на проекта ще бъдат предоставени информация, услуги за професионално ориентиране, подготовка за работа и бизнес, младежкото участие и различни видове обучения. Експертите от центъра: информационни услуги, професионално ориентиране и младежки работник са на разположение за индивидуални и групови консултации в Младежки информационно-консултантски център Ловеч /кв. Вароша, къща в двора на ЦДГ“Мария Сиркова“/ след предварително записване.

Повече информация можете да получите на емeйл: office@ecomission21.com и тел. 068 603 834 и 0885026151, и на интернет страницата на МИКЦ-Ловеч: www.lch.mikc.bg.