Здравните инспектори извършиха проверки на учебните заведения в ловешко
Публикувана от LovechToday на 13.09.2011 15:10

Здравните инспектори извършиха проверки на учебните заведения в ловешко

 

През предходните две седмици здравните инспектори от Дирекция «Здравен контрол» на РЗИ – Ловеч извършиха проверки на учебните заведения на територията на Ловешка област за готовността за откриване на новата 2011/2012 учебна година.

           Във всички подлежащите на контрол 60 учебни заведения се извършиха 62 проверки. В края на изминалата учебна година на 11 училища са издадени предписания за привеждане на условията за обучение в съответствие със здравните изисквания. Най-често предписваните мероприятия са свързани с освежаване на стени и тавани в класните стаи
Разширени новини

Здравните инспектори извършиха проверки на учебните заведения в ловешко

 

През предходните две седмици здравните инспектори от Дирекция «Здравен контрол» на РЗИ – Ловеч извършиха проверки на учебните заведения на територията на Ловешка област за готовността за откриване на новата 2011/2012 учебна година.

           Във всички подлежащите на контрол 60 учебни заведения се извършиха 62 проверки. В края на изминалата учебна година на 11 училища са издадени предписания за привеждане на условията за обучение в съответствие със здравните изисквания. Най-често предписваните мероприятия са свързани с освежаване на стени и тавани в класните стаи, коридорите и санитарните възли, осигуряване на течаща топла вода и подмяна на подови настилки в класни стаи. В 9 учебни заведения предписанията са изпълнени преди началото на учебната година. Очаква се в две учебни заведения да не бъдат изпълнени всички предписани мероприятия до започване на учебната година, което няма да наруши началото на учебния процес.

През периода на настоящата проверка не са налагани санкции, поради това, че почти всички мероприятия са изпълнени. Сградният фонд и материалната база на училищата в Ловешка област са в добро, на някои учебни заведения и в много добро състояние за провеждане на учебния процес.