Здравните инспектори ще проверяват домовете за социални услуги в Ловешка област
Публикувана от LovechToday на 13.04.2011 06:00

Здравните инспектори ще проверяват домовете за социални услуги в Ловешка област

 

През м. април 2011г. ще се извършат контролни проверки в домовете за социални услуги за деца с физически увреждания и умствена изостаналост в Ловешка област. Проверките са съвместни на РЗИ Ловеч с органите на Дирекциите “Социално подпомагане” и Комисиите на закрила на детето в общините Ловеч, Троян, Тетевен и Луковит. Те касаят законността при реализирането на предоставените им от законодателството правомощия в областта на закрила на детето и здравния контрол в домовете за социални услуги за деца с физически увреждания и умствена изостаналост
Разширени новини

Здравните инспектори ще проверяват домовете за социални услуги в Ловешка област

 

През м. април 2011г. ще се извършат контролни проверки в домовете за социални услуги за деца с физически увреждания и умствена изостаналост в Ловешка област. Проверките са съвместни на РЗИ Ловеч с органите на Дирекциите “Социално подпомагане” и Комисиите на закрила на детето в общините Ловеч, Троян, Тетевен и Луковит. Те касаят законността при реализирането на предоставените им от законодателството правомощия в областта на закрила на детето и здравния контрол в домовете за социални услуги за деца с физически увреждания и умствена изостаналост – Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, Закон за здравето и подзаконовите нормативни актове.

В хода на проверките ще се съблюдава изпълнението на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца, нарушения на нормативните изисквания относно медицинското обслужване, режима на хранене, спазването на санитарно-хигиенните изисквания и спазването на правата на детето. Ще бъдат съобразени направените през 2010г. констатации на Българския Хелзингски комитет относно социалните услуги за деца, предоставяни в специализираните домове със стандартите на които следва да отговарят.

Резултатите от проверките ще се представят в обобщени доклади, в които ще се отразят констатациите, набелязаните от компетентните административни органи мерки за предотвратяване на закононарушенията в областта на закрила на детето и мерките по отстраняване на причините и условията довели до допускането им.