РИОКОЗ започва имунизационна кампания срещу полиомелит
Публикувана от LovechToday на 25.05.2010 12:13

РИОКОЗ започва имунизационна кампания срещу полиомелит

В края на м. април СЗО съобщи за възникналите случаи на полиомиелит в Таджикистан. Потвърдени са 170 случая, от които 10 смъртни сред деца в югозападната част на страната – близо до границата с Узбекистан и Афганистан. Съгласно направена оценка на риска от Европейския център за контрол на болестите в Стокхолм, рискът за внос на див полиомиелитен вирус в Европейския съюз се оценява като относително нисък, но не може да бъде изключен.

Вирусологичните изследвания на проби от Таджикистан показват, че вирусът произхожда генетично от северния Индийски щат Утар Прадеш, какъвто бе произходът и на изолираните в България (гр.Бургас) проби през 2001 г.
Разширени новини

РИОКОЗ започва имунизационна кампания срещу полиомелит

В края на м. април СЗО съобщи за възникналите случаи на полиомиелит в Таджикистан. Потвърдени са 170 случая, от които 10 смъртни сред деца в югозападната част на страната – близо до границата с Узбекистан и Афганистан. Съгласно направена оценка на риска от Европейския център за контрол на болестите в Стокхолм, рискът за внос на див полиомиелитен вирус в Европейския съюз се оценява като относително нисък, но не може да бъде изключен.

Вирусологичните изследвания на проби от Таджикистан показват, че вирусът произхожда генетично от северния Индийски щат Утар Прадеш, какъвто бе произходът и на изолираните в България (гр.Бургас) проби през 2001 г. Развилата се през настоящата година морбилна епидемия показва, че най-ниско е имунизационното покритие в т.н. „трудно достъпни” групи от населението и по специално сред децата от ромската етническа общност, населяващи квартали с компактно ромско население. Лошите комунално-битови условия в тези квартали, както и ниският социално-икономически статус на населението създават допълнителни предпоставки за бързо и ефективно разпространение на инфекциозни болести, вкл. детски паралич.

Във връзка със създаване на необходимите предпоставки за ограничаване риска от внос и вътрешно разпространение на вируса на полиомиелита и повишаване степента на готовност на лечебните заведения РИОКОЗ - Ловеч предприе  следното:

1. Организиране на имунизационна кампания като с писмо до всички общопрактикуващи лекари от областта е разпоредена незабавна проверка на ваксиналния статус на всички деца до 5 годишна възраст от пациентската им листа по отношение на полиомиелитната ваксина, съобщаване в РИОКОЗ броя на децата с непълен имунизационен статус в срок до 28.05.2010 г. и провеждане на имунизация на всички лица, които не са получили необходимите приеми съгл. Имунизационния календар на Р България или имат непълни или несигурни данни за имунизация (особено тези от рисковите групи) с инактивирана полиомиелитна ваксина (Imovaх – Polio) като се спазват всички изисквания за съвместимост, интервали, противопоказания и съхранение на биопродукта съгл. Наредба № 15 / 2005 г.за имунизациите в Р България.

2. Специалистите от извънболничната и болничната система  на територията на областта също са информирани за потенциалната опасност от внос и разпространение на див полиомиелитен вирус на територията на страната и за необходимостта да провеждат интензивен епидемиологичен надзор на Острите вяли парализи с цел да се открие всеки случай на полиомиелит.

3. С писма са уведомени и кметовете на 8-те общини в областта за организираната имунизационна кампания и за необходимостта да оказват пълно съдействие на общопрактикуващите лекари  и имунизационните екипи при обхващането на подлежащите контингенти, особено от т. нар. „трудно достъпни” групи от населението и по-специално от ромската етническа общност. За съдействие ще се търсят и здравните медиатори от общините и неправителствените организации.

 

През 2009 г. със завършена имунизация срещу полиомиелит са 97, 3 % от подлежащите  деца в Ловешка област. С реимунизация /четвърти прием/ на ваксината са обхванати 90, 9 % от подлежащите деца, навършили 18 месеца.

Апелираме към всички родители да съдействат на ОПЛ за уточняване на имунния статус на децата по отношение на полиомиелитната ваксина и за обхващането им с необходимите дози ваксина по имунизационен календар.