В Луковит провеждат срещи с ученици на тема „Агресията и ние”
Публикувана от LovechToday на 21.04.2009 10:05
 
От 16 до 22 април 2009 г.  в. „Луковитски новини”, РУ на МВР-Луковит и СОУ ”Алеко Константинов” - гр. Луковит заедно провеждат срещи с ученици от VI-тите класове на училището. Те са провокирани от нарасналата агресия сред учениците в страната.

Темата е „Агресията и ние”, като в кратка презентация редакторът на вестника Свилена Гражданска разяснява какво представлява агресията и начините за справяне с нея.

Разширени новини
 
От 16 до 22 април 2009 г.  в. „Луковитски новини”, РУ на МВР-Луковит и СОУ ”Алеко Константинов” - гр. Луковит заедно провеждат срещи с ученици от VI-тите класове на училището. Те са провокирани от нарасналата агресия сред учениците в страната.

Темата е „Агресията и ние”, като в кратка презентация редакторът на вестника Свилена Гражданска разяснява какво представлява агресията и начините за справяне с нея.
От своя страна ИДПС при РУ на МВР-Луковит Пенка Гражданска обяснява правата на децата и задължения, които те имат на тази възраст.

В срещите-дискусии се създава неформална обстановка, която да предразположи учениците за разговор, организират се различни ролеви игри, които да провокират тяхното мислене.
Вестникът благодари за съвместната работа с Училищното ръководство на СОУ ”Алеко Константинов” и с РУ на МВР Луковит.