| Портал Европа | Община Ловеч | Област Ловеч | Ловеч днес |
"); ?>
Сигнали за корупция
Навигация
Предстоящо
Въвежда се временна организация на движението по бул. „Мизия”
В събота ви каним на пикник край езерото в парк Стратеш
Новата книга на Николай Петев ще бъде представена в Ловеч
Община Ловеч с богата културна програма за празника на града
Утре Радио "Volunteer Rock" представя Звезди от “АХАТ”
Последни БГ Фирми
Пожарна безопасност и защита на населението
Клуб на дейците на културата Ловеч
.ЛОВЧАНСКО ЧИТАЛИЩЕ”НАУКА” гр.ЛОВЕЧ
Държавен архив – Ловеч
Художествена галерия – Ловеч
Теми във Форума
Последни теми
Квартири
Какво слушате в момента......
" Викайте и крещете "- облекчете душата си ...
Оправете сайта!!!
Вицове и весели истории
Горещи теми
Какво слушате в момента...... [3799]
" Викайте и крещете "- облекчете душата си ... [3757]
Кризата в Левски! [1310]
“Община реформатор” ли е Община Ловеч? [1007]
Партийно строителство [739]
XML RSS Feed
Новини
Предстоящи събития
Търсене в old.lovechtoday.eu
Реклама
Годишно облагане и деклариране на доходите на физическите лица, придобити през 2010г.
НАП съветва

Годишно облагане и деклариране на доходите на физическите лица, придобити през 2010г.


Радосвета Коева НАП

За годишното облагане и деклариране на доходите, придобити през 2010 г., се прилагат разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

С данък върху общата годишна данъчна основа се облагат доходите на физическите лица, придобити от:

........трудови правоотношения;

........друга стопанска дейност;

........наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;

........прехвърляне на права или имущество;

........доходи от други източници.

                                            

Данъкът върху общата годишна данъчна основа се определя като общата годишна данъчна основа се умножи по данъчна ставка 10 на сто.

Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат отделно, с данък върху годишната данъчна основа, при данъчна ставка 15 на сто.

           

Срокове

........Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2010 г. е до 30 април 2011 г.

 ........Срокът за внасяне на декларирания в годишната данъчна декларация данък за довнасяне също е до 30 април 2011 г.

          Съгласно Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, когато срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден т.е. крайния срок за подаване на годишната данъчна декларация и внасяне на данъка от физическите лица е 2 май 2011 г.        

                       

Важно! Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 10 февруари 2011 г., ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.

Лицата, които подадат годишна данъчна декларация в срок до 30 април 2011 г. по електронен път, ползват отстъпка от 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, при условие, че не ползват отстъпката от 5 на сто, предвидена за срока до 10 февруари.

Декларацията се подава от местни и чуждестранни физически лица, които през 2010 г. са придобили доходи:

......подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, включително за доходите от трудови правоотношения по § 1, т. 26, букви „е” и „и” от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ;

.....подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец;

.....подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси.

Местните физически лица са задължени да декларират:

1. Придобитите през годината от източник в чужбина доходи от дивиденти, ликвидационни дялове, както и облагаеми доходи от допълнително доброволно осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от застраховки «Живот».

2. Притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина.

3. Предоставените/получените парични заеми, както следва:

   а) непогасената част от предоставените парични заеми през 2010 г., ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.;

   б) непогасените към края на 2010 г. остатъци от предоставени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.;

  в) непогасената част от получените парични заеми през 2010 г., ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв., с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;

   г) непогасените към края на 2010 г. остатъци от получени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.

Внимание! Чуждестранните физически лица, които са местни лица за данъчни цели на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, имат право да изберат да преизчислят окончателния данък за доходите по чл. 37 от ЗДДФЛ. Изборът се упражнява чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, като в декларацията се включват и всички други доходи, подлежащи на деклариране от чуждестранното физическо лице.

Кога не се подава годишна данъчна декларация:

               

Годишна данъчна декларация не са задължени да подават физическите лица, които през  2010 г. са придобили само:

1. Доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември 2010 г. имат само един работодател и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година, и/или;

2.  Необлагаеми доходи, и/или;

3.  Доходи, облагаеми с окончателен данък по реда на глава шеста от ЗДДФЛ, с изключение на:

.....доходите на местни физически лица от дивиденти, ликвидационни дялове, допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот” от източници в чужбина;

.....доходи на чуждестранни лица в случаите когато са избрали да преизчисляват окончателния данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ.

Годишна данъчна декларация не се подава и в случаите, когато физическото лице е регистрирано като едноличен търговец, но през 2010 г. не е осъществявало стопанска дейност и не е придобило други доходи, подлежащи на деклариране в годишната данъчна декларация и не са получили и/или предоставили парични заеми, които подлежат на деклариране.

                 

Декларациите се подават:

           

..........лично в офис на НАП по постоянен адрес на физическите лица и едноличните търговци или

..........по пощата с обратна разписка. Вижте адресите и пощенските кодове на офисите на НАП или

.........на място в 414 пощенски станции, където служител на "Български  пощи" ще ви издаде входящ номер.

.........по Интернет с електронен подпис. Повече за декларирането на доходите по Интернет може да се види на сайта на приходната агенция:www.nap.bg

Коментари
Няма добавени коментари.
Добави коментар
Трябва да сте влезли в профила си за да публикувате коментари .
Оценки
Оценяването е възможно само за регистрирани членове.

Моля влезте в профила си, или се регистрирайте за да гласувате.

Няма публикувание оценки.
Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Поискайте си нова от тук.
R.I.P. Whitney Houston
Избор на MrBean
Избор на Редактора
Членска анкета
Намерихте ли информация, какво предвижда Бюджет 2012 за вашия квартал или населено място?

Да, намерих

Не, не можах да намеря

Не ме интересува

За какво е този Бюджет?

Трябва да влезете в профила си за да гласувате.
Последни обяви
Table 'lovechtoday3.fusion_announcements' doesn't exist

No announcement has been added yet.

Последни статии
Ще можем ли да полетим
Литературата на днешните тийнейджъри. Полезно явление или поредната мания
Кога ловчалии ще бъдат в центъра на вниманието на политическите партии?
Сега ли е времето за създаване на ГОС в Ловеч ?
Сърбия – по-различният свят. Държавата, която не чака наготово! 2
Table './lovechtoday3/fusion_photos' is marked as crashed and should be repaired
Facebook
Table './lovechtoday3/fusion_photos' is marked as crashed and should be repaired
\n\n"; if (iADMIN) { $result = dbquery("DELETE FROM ".$db_prefix."flood_control WHERE flood_timestamp < '".(time()-360)."'"); $result = dbquery("DELETE FROM ".$db_prefix."thread_notify WHERE notify_datestamp < '".(time()-1209600)."'"); $result = dbquery("DELETE FROM ".$db_prefix."vcode WHERE vcode_datestamp < '".(time()-360)."'"); $result = dbquery("DELETE FROM ".$db_prefix."new_users WHERE user_datestamp < '".(time()-86400)."'"); } mysql_close(); ob_end_flush(); ?>