| Портал Европа | Община Ловеч | Област Ловеч | Ловеч днес |
"); ?>
Сигнали за корупция
Навигация
Предстоящо
Въвежда се временна организация на движението по бул. „Мизия”
В събота ви каним на пикник край езерото в парк Стратеш
Новата книга на Николай Петев ще бъде представена в Ловеч
Община Ловеч с богата културна програма за празника на града
Утре Радио "Volunteer Rock" представя Звезди от “АХАТ”
Последни БГ Фирми
Пожарна безопасност и защита на населението
Клуб на дейците на културата Ловеч
.ЛОВЧАНСКО ЧИТАЛИЩЕ”НАУКА” гр.ЛОВЕЧ
Държавен архив – Ловеч
Художествена галерия – Ловеч
Теми във Форума
Последни теми
Квартири
Какво слушате в момента......
" Викайте и крещете "- облекчете душата си ...
Оправете сайта!!!
Вицове и весели истории
Горещи теми
Какво слушате в момента...... [3799]
" Викайте и крещете "- облекчете душата си ... [3757]
Кризата в Левски! [1310]
“Община реформатор” ли е Община Ловеч? [1007]
Партийно строителство [739]
XML RSS Feed
Новини
Предстоящи събития
Търсене в old.lovechtoday.eu
Реклама
Николай НАНКОВ: Работя в диалог с всички кметове, не ме интересува от коя партия са
Ловеч област

Николай НАНКОВ, областен управител на област Ловеч:

Работя в диалог с всички кметове, не ме интересува от коя партия са

нанков ловеч Година след поемането на поста губернаторът има и похвали, и критики към местната власт, очаква да е по-взискателна към него

Интервю на Кр. КОЛАРОВА

         - Г-н Нанков, измина година след като поехте поста областен управител. Какво променихте в работата на администрацията за този период?

         - На първо място тя стана по-ефективна. Успяхме да сплотим екипа. При нас нямаше самоцелни уволнения. Имаше кадрови промени, но те бяха обективно продиктувани от различни фактори, като нива на компетентност и това кой как си върши работата. Мисля, че успях да създам усещане у служителите, че са полезни, да имат самочувствието, че умеят да вършат това, което зависи от тях. За атмосферата в екипа заслугата е на всички – колкото на управленския състав, толкова и на самите служители.

         Що се отнася до ефективността, убеден съм, че гражданите днес са по-доволни от областната администрация отпреди година, две. Ще дам пример - една от най-често извършваните административни услуги е издаването на удостоверения на физически лица, общини и т.н., че един имот е актуван или не като държавна собственост. Преди 2 години това е ставало средно за 14 дни, сега този срок е съкратен до 4-5 дни, при това с по-малко експерти. Услугата се извършва от служители от бившия отдел „Държавна собственост”, където преди са работили 7 служители, а сега това не е отдел и работят само трима служители. Да, те са натоварени, работят на максимум, но се справят перфектно.

         След 4-годишно прекъсване бе възстановен Областният съвет за развитие, като основните теми в заседанията са приоритетни проекти на общини по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони, проблеми, които среща местната власт, и начините за съвместното им разрешаване. Постигнахме много в това отношение. Сред обсъжданите теми са още актуализация на плановите документи – общински планове и областна стратегия.

         Ловешка област бе първата, която вписа новосъздадената Асоциация по ВиК в търговския регистър. Учредихме и Областен съвет по етническите и демографски въпроси, вече 4 заседания проведе и Комисия по заетостта - 4 от общините получиха конкретно финансиране от бюджета чрез МТСП.

         Важно е да се каже, че за първи път в Ловешка област се формира Областен съвет по тристранно сътрудничество, в който експерти имат както държавни организации и институции, представени от Областен управител, така и работодателските организации и синдикатите. Заседава и Комисия по транспорта, а кризисният щаб към Областния съвет по сигурност вече проведе 3 планови и поне два пъти по толкова извънредни заседания. Учреден е консултативен съвет по горите, предстои провеждането на второто му заседание с отчет за дейността му. Раздвижи се и работата на Областния обществен съвет за превенция на престъпността и борба с корупцията. Получават се сигнали и по телефона, и на електронния адрес, по някои вече има конкретни действия и постигнати резултати.

         - Управлявате във време на криза, как се отрази това на администрацията?

         – Промените са продиктувани както от световната криза, така и от желанието на нашето правителство да се подобри административното обслужване, но да се съкратят разходите затова в оптимална степен.

         При нас кризата се отрази най-вече в драстични икономии и спазване на вътрешните правила и разпоредби. Бюджетът ни в разходната част е лимитиран, с приходната няма да имаме проблеми. Ще дам конкретен пример за това какви икономии успяваме да постигнем: за 2009 г. сме имали утвърдени средства за режийни разходи в размер на 305 хил. лв. До 31 август м. г. изхарчената част от това бюджетно перо е над 240 хил. лв. През 2010 г. сме разходвали за първите 8 месеца (до 31 август) 124 хил. лв, т.е. за същия период сме съкратили разходите за издръжка с почти 50 %. Разходите за заплати и осигуровки при база от 250 хил. лв за 8 месеца през 2009 г. към момента сме съкратили с 56 хил. лв. И това, забележете, не е заради намаляване на работни заплати, а в резултат на 5 незаети щатни бройки, което вече е чисто управленско решение.

         - Тоест натоварвате служителите повече...

         - Да, но тези пък, които се справят, са стимулирани с макар и леко повишаване на заплатите в рамките на правилата, тъй като ние не можем да вдигаме заплати самоцелно, а само при атестиране на служителите и повишаване в ранг, което според мен е удачният вариант – не екстензивно, а интензивно развитие на администрацията. Тоест трябват не много хора, а такива с разбиране и отношение към работата.

         - Бяхте твърде лаконичен по отношение на това, което заварихте в администрацията от предишното й управление. Вече можете ли да кажете имало ли е финансови или други нарушения или всичко е било според закона?

         - Вече излезе такава информация след одита на Сметна палата и двете проверки по конкретни сигнали на Агенцията за държавна финансова инспекция. Ние сме една от най-проверяваните областни администрации и има за какво – от АДФИ имаме 2 проверки по конкретни сигнали, планова от Сметна палата, която сме поискали още с встъпването в длъжност, преди дни приключи проверка от инспектората на МС, резултатите от която няма как да оповестя, имам само предварителна информация.

         Едната проверка на АДФИ бе свързана с проекта „Партньорство за развитие” и по-конкретно относно спазване на разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Констатира се незаконно провеждане на обществените поръчки. Наследихме сериозен хаос в управлението на проекта, всички договори бяха подписани с изключение на един, който съответно ние не подписахме и прекратихме обществената поръчка. Няма да навлизам в големи подробности, ще подчертая само, че  спестихме близо 700 000 лева на европейските данъкоплатци, респективно на българските. Първоначалният бюджет на проекта от близо 1 977 000 лв. бе коригиран през месец ноември в размер на 1 490 000 лв., тоест намален с 487 000 лв., в резултат на спряната тръжна процедура с Решение № 13 на Областен управител Ловеч за „Изработка на печатни материали” в размер на около 485 000 лв. Бях потресен от начина, по който беше проведена обществената поръчка, прекратих я и преди 2 месеца излезе решение на Върховния административен съд, което не подлежи на обжалване, в наша полза, тъй като фирмата, спечелила поръчката, беше подала жалба.  

         В замяна изработката на печатни материали, през месец декември се проведе процедура по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за изработка на CD и календари на стойност 42 500 лв., с което се спестиха от бюджета на проекта около 440 000 лв.

         От граждански договори и други икономии от други обществени поръчки са спестени още средства и в края на изпълнението на проекта са усвоени 1 280 000 лв. или с 209 000 лв. по-малко спрямо коригирания бюджет и с 695 000 лв. по-малко спрямо първоначалния бюджет на проекта. Удовлетворен съм, че успяхме с над 35 % да редуцираме средствата по този проект, за който имах особено мнение още при първия ми досег с него.

         АДФИ издаде 14 акта. Констатирани бяха сериозни закононарушения и са съставени 10 акта на длъжностни лица, участвали в комисиите по изготвяне на обществените поръчки – 6 по една от обществените поръчки и 4 по друга. Някои от тях са служители на областна администрация, но повечето са външни консултанти.

         4 акта за установяване на административни нарушения са съставени и на предишния областен управител Сурай Велиева – 3 по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и един по Закона за обществените поръчки. Искам да подчертая, че тук става дума за носене на административна отговорност, което не отменя носенето на наказателна отговорност, ако е налице сериозно ощетяване на държавния бюджет. Докладът е изискан от УО на ОПАК, ще послужи пред тях като доказателствен материал затова има ли установени нарушения по отношение на европейското законодателство и съответно налага ли се евентуална проверка от ОЛАФ. Това означава, че ако бъдат установени финансови нарушения, а за мен такива са налице по провеждането на обществените поръчки, УО ще наложи и финансови санкции. Размерите са различни – от 2, 5, 10, 25 и 50, а е възможно и до 100 %. Това означава, че примерно по едната обществена поръчка – за 440 000 лв, ако бъдат потвърдени от ОЛАФ констатираните от АДФИ нарушения, могат да наложат санкция и ако приемем хипотетично, че тя е 50 %, държавата ще бъде ощетена с 220 000 лв. За което съответно ще бъде търсена и наказателна отговорност от длъжностните лица.

         - Тези пари вече платени ли са?

         - Да, такъв е принципът на усвояване на средствата. Парите се плащат от бенефициента. И на база на действително извършените разходи се подават искания за плащания (междинни и финално), които биват изплащани напълно или частично от управляващите органи.

         - Служителите, нарушавали закона, на работа ли са?

         - Такива служители да не бъдат на работа е най-малкото, което би трябвало да ги сполети. Мисля, че е редно да се търси и наказателна отговорност. И не само на служители, но и на предишното ръководството на Областна администрация.

         - Предвиждате ли работа или участие по други проекти?

         - Наследихме лош опит от предишното ръководство на областна администрация, но и той е полезен. Областните администрации са с ограничени възможности за кандидатстване по оперативните програми. Ние сме в подготовка на проект по ОПАК в партньорство с други областни администрации. Проектът ще бъде насочен най-общо към документите за регионално развитие – областни стратегии и общински планове за развитие и програмни документи за конкретни секторни политики. С община Ловеч си партнираме по проект за туристическата инфраструктура, който все още е на идеен етап. Два са обектите, които възнамеряваме да включим – единият публична, другият изключителна държавна собственост, но законът изисква и сме в процедура на предоставяне на общината на двата обекта. Без да влизам в подробности ще подчертая, че областните администрации не могат да бъдат бенефициенти по оперативните програми относно инфраструктурни проекти.

         - С какви проблеми най-често идват хората при вас в приемния ви ден?

         - Всяка първа и трета сряда на месеца заедно с моите заместници имаме приемен ден от 12 до 16 ч. с предварително записване. Хората представят проблемите си рамките на 20 минути, но има случаи, когато това време не е достатъчно. Като цяло мога да кажа, че хората не познават правомощията на областния управител. Има случаи дори да искат и очакват да отменя влязло в сила съдебно решение на последна инстанция, което е абсурдно, разбира се. Най-често обаче хората търсят работа. Разбира се, има и сериозни проблеми, които разрешаваме, понякога дори незабавно, когато са в нашата компетенция.

         - Провеждате ли срещи с бизнеса, каква е икономическата обстановка от вашите наблюдения?

         - Тук трябва да бъда доста самокритичен. Присъствал съм на организирани такива срещи в Троян, Ловеч и Луковит. Но обмислям по-регулярни такива и то съвместно с ръководителите на част от териториалните звена в областта, които имат най-пряка връзка с бизнеса. Ние не можем да определяме политики, но можем да даваме предложения, с които да се решават проблемите на даден отрасъл. В момента подобни срещи се случват индивидуално за решаване на конкретни проблеми, явно този механизъм работи.

         - Как ще коментирате работата на общините от областта, имате ли диалог с всички кметове?

         - С всички кметове работя добре, без значение от коя партия са, поддържаме добър диалог и работим градивно, когато става въпрос за обществения интерес. Понякога целта не е една, имаме разминавания. Разбира се, с някои работя по-добре, но това може да се дължи и на мен като личност. Имам забележки към всички, както и похвали. Очаквам обаче, че и те могат да бъдат по-взискателни към мен. 

         - Какви действия предвиждате за осигуряване на прозрачност върху стопанисването, управлението и разпореждането с държавна собственост?

         - Една от констатациите ми, особено след като анализирах и доклада на Сметната палата, бе, че тук се е работило на принципа на неорганизирания хаос, вкл. и в областта на държавната собственост. Не са били разписани например вътрешни правила и процедури за стопанисване, управление и разпореждане с държавните имоти. Взехме си поуки от грешките на нашите предшественици и вече имаме анализ на имотите частна и публична държавна собственост, предоставени за управление на областен управител. В момента изготвяме програма за стопанисване и управление на тези имоти. Но има и такива, при това по-голямата част от държавните имоти, собственост или с предоставени права за управление на министерства или други ведомства. Практиката на предишните областни управители е била да разпродават всичко апетитно.

         - А заменки?

         - Слава богу, през последните две години не е имало заменки.

         - Предвижда ли се промяна в стратегията за развитие на област Ловеч и кога ще бъде оповестена?

         -Да, и това е продиктувано както от изискванията на Закона за регионалното развитие и правилника за прилагането му да извършим междинна оценка на областната стратегия и съответно нейната актуализация, така и от факта, че е наложително в стратегическите документи да бъде отчетено влиянието на световната финансова и икономическа криза. В момента чакаме да получим официалните статистически данни от 2009 г., за да може да се отчете това влияние. А от 2012 г. ще започнем работа за новия програмен период – 2014-2020 г.       

         - Какви приоритетни задачи в краткосрочен план - до края на 2010 г. си поставя за решаване областната администрация?

         - Очакваме препоръките от одита на инспектората на МС, който обхваща периода преди встъпването ми в длъжност до края на 2009 г. Някои слабости вече сме отстранили, но ще има и такива, по които трябва да се работи. На второ място засилване на експертния потенциал в специализираната администрация, т.е. в Дирекция “Административен контрол, регионално развитие, държавна собственост”.

         - В личен план какво ви взе тази една година?

         - Личния живот.

         - Какво ви даде?

         - Опит и много контакти. И удовлетворение от оценката, която получавам от хората над мен.

Коментари
disidenta на 13.10.2010 19:27
На какво дъм доволен бре младеж? Каква промяна си направил? Аз не съм забелязал. Е па поне за пети път само те от тука те питам кога ще ми се отговри на жалбите естествено достатъчно качествено? От твоите подчинение вече имам един неграмотен отговор. http://vladilovech.narod.ru/c/ou2009_08_27.htm http://vladilovech.narod.ru/c/olv2009_09_01.htm
Добави коментар
Трябва да сте влезли в профила си за да публикувате коментари .
Оценки
Оценяването е възможно само за регистрирани членове.

Моля влезте в профила си, или се регистрирайте за да гласувате.

Няма публикувание оценки.
Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Поискайте си нова от тук.
R.I.P. Whitney Houston
Избор на MrBean
Избор на Редактора
Членска анкета
Намерихте ли информация, какво предвижда Бюджет 2012 за вашия квартал или населено място?

Да, намерих

Не, не можах да намеря

Не ме интересува

За какво е този Бюджет?

Трябва да влезете в профила си за да гласувате.
Последни обяви
Table 'lovechtoday3.fusion_announcements' doesn't exist

No announcement has been added yet.

Последни статии
Ще можем ли да полетим
Литературата на днешните тийнейджъри. Полезно явление или поредната мания
Кога ловчалии ще бъдат в центъра на вниманието на политическите партии?
Сега ли е времето за създаване на ГОС в Ловеч ?
Сърбия – по-различният свят. Държавата, която не чака наготово! 2
Table './lovechtoday3/fusion_photos' is marked as crashed and should be repaired
Facebook
Table './lovechtoday3/fusion_photos' is marked as crashed and should be repaired
\n\n"; if (iADMIN) { $result = dbquery("DELETE FROM ".$db_prefix."flood_control WHERE flood_timestamp < '".(time()-360)."'"); $result = dbquery("DELETE FROM ".$db_prefix."thread_notify WHERE notify_datestamp < '".(time()-1209600)."'"); $result = dbquery("DELETE FROM ".$db_prefix."vcode WHERE vcode_datestamp < '".(time()-360)."'"); $result = dbquery("DELETE FROM ".$db_prefix."new_users WHERE user_datestamp < '".(time()-86400)."'"); } mysql_close(); ob_end_flush(); ?>