| Портал Европа | Община Ловеч | Област Ловеч | Ловеч днес |
"); ?>
Сигнали за корупция
Навигация
Предстоящо
Въвежда се временна организация на движението по бул. „Мизия”
В събота ви каним на пикник край езерото в парк Стратеш
Новата книга на Николай Петев ще бъде представена в Ловеч
Община Ловеч с богата културна програма за празника на града
Утре Радио "Volunteer Rock" представя Звезди от “АХАТ”
Последни БГ Фирми
Пожарна безопасност и защита на населението
Клуб на дейците на културата Ловеч
.ЛОВЧАНСКО ЧИТАЛИЩЕ”НАУКА” гр.ЛОВЕЧ
Държавен архив – Ловеч
Художествена галерия – Ловеч
Теми във Форума
Последни теми
Квартири
Какво слушате в момента......
" Викайте и крещете "- облекчете душата си ...
Оправете сайта!!!
Вицове и весели истории
Горещи теми
Какво слушате в момента...... [3799]
" Викайте и крещете "- облекчете душата си ... [3757]
Кризата в Левски! [1310]
“Община реформатор” ли е Община Ловеч? [1007]
Партийно строителство [739]
XML RSS Feed
Новини
Предстоящи събития
Търсене в old.lovechtoday.eu
Реклама
Информационен ден по ОП „Развитие на човешките ресурси” се проведе в Ловеч
Ловеч област

Информационен ден по ОП „Развитие на човешките ресурси” се проведе в Ловеч

 

         област ЛовечДнес в Ловеч се проведе Информационен ден по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Той бе организиран от Областен управител, Регионалната служба по заетостта и Габровската търговско-промишлена палата, съобщи Елка Баръмова от областната администрация

         Радвам се, че всички вие проявихте желание и намерихте време да посетите организирания по идея на областния управител на Ловеч Николай Нанков, Европейския информационен център при Габровската търговско-промишлена палата и Дирекция „Регионална служба по заетостта” в Ловеч информационен ден за разясняване на схемите „Развитие”, „Аз мога” и схема „Адаптивност” на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Убеден съм, че всеки един от нас ще научи нещо, ще намери мотив да се включи в някоя от тях и с една дума тя ще бъде полезна и за работодатели, и за търсещи работа, каза зам.-областният управител на Ловеч Пламен Огнянов, който откри форума. Той подчерта, че правителството и всички отговорни институции си дават ясна сметка, че проблемът с безработицата е най-сериозният за страната, и определено най-сериозният за Ловешка област. Огнянов призовава всички да бъдат активни, за да се намалят последиците от икономическата и финансова криза за онази част от хората, които са най-засегнати от нея.

област ЛовечМедиатор на срещата бе Галина Михнева, изпълнителен директор на Габровската търговско-промишлена палата. Радвам се, че в кратки срокове успяхме заедно да организираме в Ловеч този информационен ден и съм благодарна за поканата да се включим, заяви тя.

Специалисти от Регионалната служба по заетостта в Ловеч презентираха в детайли програмите „Аз мога”, „Развитие” и „Адаптивност”, насочени както към работещи хора, така и към хора, регистрирани като безработни в бюрата по труда.

         Програмата „Аз мога” финансира 100% от обучението на заети по трудово правоотношение на пълен работен ден, без значение от сферата им на дейност. Те могат да се включат в курсове за придобиване на професионална квалификация или в обучения за  повишаване на ключови умения.

         област ЛовечЗа голямо улеснение на кандидатите – работодателите, чиито служители ще бъдат обучавани, не трябва да изготвят проект, с който да кандидатстват и са освободени от задължение да съфинансират програмата, тъй като субсидията е 100%. 

         Заявяването на желание за участие в програмата за обучение става с попълване на заявление от служителя по образец, в което той посочва желаното от него обучение и коя обучителна организация да го предостави. Попълненото заявление се подава в териториалните бюра по труда, по местоживеене на кандидатите, като след одобрение, желаещите получават ваучер за обучение. Срещу този ваучер желаещите получават обучение като сами избират обучителната организация.  Списъците с одобрени обучителни организации се актуализира всеки месец и се помества на сайта на Агенцията по заетостта. Няма краен срок за подаване на документи.

         Обучението по ключови компетентности включва мениджърски умения, чуждоезиково обучение, компютърни умения, комуникационни и презентационни умения, умения за продажба, обслужване на клиенти и др.   

         Програмата финансира обучения и в курсове за професионална квалификация. Доставчици на тези обучения могат да бъдат само Центрове за професионално обучение с актуален лиценз. Обученията са в съответствие със списъка на професиите за професионално образование и обучение, публикуван на www.navet.government.bg, стана ясно в презентацията.

         област ЛовечЦелта на схема „Развитие” е извършване на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на безработни лица, регистрирани в бюрата по труда с цел тяхното последващо включване в заетост. Обученията ще се реализират чрез предоставяне на ваучери на представителите на целевата група.

         Приоритетно в дейностите по операцията ще бъдат включвани хора, които са освободени от работа след 1 ноември 2008 г. в следствие на преструктуриране или закриване на предприятия, намаляване обема на работа или закриване на част от дадено производство, регистрирани безработни над 50-годишна възраст, безработни младежи до 29-годишна възраст, както и продължителни безработни хора.

         Бюрата по труда ще подпомагат включването на хората от уязвимите групи в дейностите по схемата чрез консултиране и насочване, съобразно техния индивидуален профил.

         Важно е да се отбележи, че от бюджета на проекта на работодателя се предоставят средства за осигуряване на заетост на всяко наето от него лице в размер на установената за страната минимална месечна работна заплата за период от 12 месеца, но не по-малко от 9 месеца. Работодателят от своя страна осигурява допълнителни средства над минималната заплата в общ размер не по-малко от предоставяното от бюджета на проекта възнаграждение, за дължими средства за годишен платен отпуск по КТ, за допълнителни възнаграждения по КТ, за дължими осигуровки и други дължими средства, както и средства над минималната работна заплата.     По схема „Развитие” могат да кандидатстват и общински администрации и общински предприятия по смисъла на чл. 53 от Закона за общинската собственост, както и други структури на държавната администрация.

         За включване в проекта е необходимо работодателят да подаде в Бюрото по труда заявка за разкриване на работно място по Проекта с описание на изискванията за заемането му, професията или специалността, по които да бъде обучено безработното лице в съответствие със заявеното работно място и изискванията за заемането му, начина на подбор на безработни лица от целевата група, придружена с изискуемите от работодателя документи, които са публикувани и на разположение вече в страницата на Агенцията по заетостта.

         Схема „Развитие” е отворена и за работодатели от общински администрации /директно или чрез общински предприятия по смисъла на чл. 53 от Закона за общинската собственост/. Структури на държавната администрация могат да заявяват работни места по проекта в сферата на осъществявани от тях дейности, с изключение на административно обслужване на населението, комунално-битови дейности, физическа охрана, физическо обгрижване на хора с увреждания, самотно живеещи болни хора и др., както и в дейности, за които се предвижда извършване на обучение за професионална квалификация по професионално направление с код 62 от Списъка на професиите за професионално образование и обучение – тоест тези в селското, горското и рибно стопанство, утвърден от Министъра на образованието, младежта и науката.

Работодателят посочва професията/специалността, в съответствие със заявеното работно място, по която безработното лице да бъде обучено преди наемането му на работа, както и вида документ /свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение/, който безработното лице да представи след завършване на обучението. Работодателят наема безработно лице на длъжност за изпълнение на дейности само по придобитата от лицето професионална квалификация по Проекта, в съответствие със заявеното от работодателя работно място и посочената от него  професия/специалност и извършва подбор измежду насочените от дирекции “Бюро по труда” безработни лица от целевата група за включване в квалификационно обучение по посочената в заявката професия/специалност и последващо заемане на заявеното работно място след успешно завършено квалификационно обучение по придобитата професия/специалност, с оглед удовлетворяване специфичните потребности на работодателите от квалифицирана работна ръка.

В рамките на проект „Адаптивност” се финансира обучение на 42 000 заети лица, преминали на непълно работно време, за придобиване на първа и втора степен на професионална квалификация и по част от професия за първа, втора и трета степен. От тях 8 400 лица ще получат и средства за транспорт - от и до работното място, когато обучението се провежда в друго населено място.

Схемата ще се реализира на територията на цялата страна и е на обща стойност 90 млн. лв. Целта е повишаване на квалификацията на работници и служители, преминали на непълно работно време, поради финансови и икономически затруднения на работодателите. Лицата следва да са наети от работодатели, които са  от икономическите сектори „индустрия” и „услуги” , нямат изискуеми или неплатени задължения към НАП, или не са обявени в несъстоятелност.

За включване по проекта работодателите подават декларация в бюрата по труда, заедно с необходимия комплект документи към нея: удостоверение за актуално състояние, статистически формуляр по образец, заповед за установяване на непълно работно време. Със заявлението си за участие, работодателят се задължава да осигури необходимото време за обучение на работника.

Одобрените кандидати получават ваучери за професионална квалификация от бюрата по труда. На лицата, включени в обучение, ще се изплаща стипендия в размер на 8 лв. на ден за 4 учебни часа, но не повече от 176 лв. на месец, за периода на обучението, но не повече от 6 месеца. Лица от целевата група имат право на средства за транспортни разходи за периода на обучението, но не повече от 6 месеца.

Безработните имат право съобразно личностния си профил да изберат в каква професионална квалификация да се обучават. Обучението ще се извършва по график, съобразен с работното време на заетите лица, включени по проекта.

Коментари
Няма добавени коментари.
Добави коментар
Трябва да сте влезли в профила си за да публикувате коментари .
Оценки
Оценяването е възможно само за регистрирани членове.

Моля влезте в профила си, или се регистрирайте за да гласувате.

Няма публикувание оценки.
Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Поискайте си нова от тук.
R.I.P. Whitney Houston
Избор на MrBean
Избор на Редактора
Членска анкета
Намерихте ли информация, какво предвижда Бюджет 2012 за вашия квартал или населено място?

Да, намерих

Не, не можах да намеря

Не ме интересува

За какво е този Бюджет?

Трябва да влезете в профила си за да гласувате.
Последни обяви
Table 'lovechtoday3.fusion_announcements' doesn't exist

No announcement has been added yet.

Последни статии
Ще можем ли да полетим
Литературата на днешните тийнейджъри. Полезно явление или поредната мания
Кога ловчалии ще бъдат в центъра на вниманието на политическите партии?
Сега ли е времето за създаване на ГОС в Ловеч ?
Сърбия – по-различният свят. Държавата, която не чака наготово! 2
Table './lovechtoday3/fusion_photos' is marked as crashed and should be repaired
Facebook
Table './lovechtoday3/fusion_photos' is marked as crashed and should be repaired
\n\n"; if (iADMIN) { $result = dbquery("DELETE FROM ".$db_prefix."flood_control WHERE flood_timestamp < '".(time()-360)."'"); $result = dbquery("DELETE FROM ".$db_prefix."thread_notify WHERE notify_datestamp < '".(time()-1209600)."'"); $result = dbquery("DELETE FROM ".$db_prefix."vcode WHERE vcode_datestamp < '".(time()-360)."'"); $result = dbquery("DELETE FROM ".$db_prefix."new_users WHERE user_datestamp < '".(time()-86400)."'"); } mysql_close(); ob_end_flush(); ?>