| Портал Европа | Община Ловеч | Област Ловеч | Ловеч днес |
"); ?>
Сигнали за корупция
Навигация
Предстоящо
Въвежда се временна организация на движението по бул. „Мизия”
В събота ви каним на пикник край езерото в парк Стратеш
Новата книга на Николай Петев ще бъде представена в Ловеч
Община Ловеч с богата културна програма за празника на града
Утре Радио "Volunteer Rock" представя Звезди от “АХАТ”
Последни БГ Фирми
Пожарна безопасност и защита на населението
Клуб на дейците на културата Ловеч
.ЛОВЧАНСКО ЧИТАЛИЩЕ”НАУКА” гр.ЛОВЕЧ
Държавен архив – Ловеч
Художествена галерия – Ловеч
Теми във Форума
Последни теми
Квартири
Какво слушате в момента......
" Викайте и крещете "- облекчете душата си ...
Оправете сайта!!!
Вицове и весели истории
Горещи теми
Какво слушате в момента...... [3799]
" Викайте и крещете "- облекчете душата си ... [3757]
Кризата в Левски! [1310]
“Община реформатор” ли е Община Ловеч? [1007]
Партийно строителство [739]
XML RSS Feed
Новини
Предстоящи събития
Търсене в old.lovechtoday.eu
Реклама
Екип от РИОСВ-Плевен презантира проекта на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици
Ловеч област

 Екип от РИОСВ-Плевен презантира проекта на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици „Васильовска планина”

teteven На 9.12.2009 г. /сряда/ в късния следобед екип от РИОСВ - Плевен с ръководител инж. Борислав Бечев – н-к на сектор «Контрол на защитени територии и биологично разнообразие», презантира в Тетевен проекта на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици „Васильовска планина”, с идентификационен код BG0002109.

Защитената зона «Васильовска планина» е разположена в землищата на с. Пещерна, община Луковит, с. Бабинци, с. Български извор, с. Васильово, с. Галата, с. Глогово, с. Гложене, с. Голям Извор, с. Градежница, с. Малка Желязна, гр. Тетевен, община Тетевен, с. Балабанско, с. Борима, с. Голяма Желязна, с. Калейца, с. Старо село, с. Терзийско, с. Шипково, община Троян, с. Кирчево, с. Лесидрен, с. Славщица, с. Сопот, община Угърчин, с. Брестница и с. Малък Извор, община Ябланица.

Общата площ  на зоната е 454 727. 881 дка, а в община Тетевен тя е 222 921. 92 дка.

Предмет на опазване в защитена зона “Васильовска планина” са видовете птици  по чл. 6, ал.1, т.3 от Закона за биологичното разнообразие:Червеногуш гмуркач (Gavia arctica), Нощна чапла (Nycticoraxnycticorax), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Орел змияр (Circaetus gallicus), Морски орел (Haliaeetusalbicilla),  Осояд (Pernis apivorus),Скален орел (Aquila chrysaetos ) , Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Планински кеклик (Alectoris graeca), Лещарка (Bonasabonasia),Ливаден дърдавец (Crex crex), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Сив кълвач (Picuscanus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър кълвач (Dendrocoposmedius), Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска чучулига (Lullula arborea), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Полубеловрата мухоловка (Ficedulasemitorquata), Градинска овесарка (Emberiza hortulana).

Също така видове птици по чл.6, ал.1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие: Сива чапла (Ardea cinerea), Голям ястреб (Accipiter gentiles), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Пчелояд (Merops apiaster).

Защитената зона “Васильовска планина” се обявява с цел:

. опазване и поддържане на местообитанията на посочените видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;

. възстановяване на местообитания на видове птици,  за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние;

. в защитената зона се забранява премахването на характеристики на ландшафта (единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива:

. залесяването на пасища, ливади и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;

. използването на пестициди и минeрални торове в пасища и ливади;

. косенето на ливади преди 1 юли, както и косене от периферията към центъра;

. разкриването на нови баластриери в речните корита и речните тераси освен на тези, които към датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” са съгласувани по реда на ЗООС и ЗБР;

. изграждане на нови ВЕЦ, с изключение на тези,  които към датата на  обнародване на заповедта в “Държавен вестник” са съгласувани по реда на ЗООС и ЗБР;

Ø      . изграждане на фотоволтаични паркове и вятърни генератори за производство на електроенергия, с изключение на тези,  които към датата на обнародване на заповедта в “Държавен вестник” са съгласувани по реда на ЗООС и ЗБР;

. извършване на сечи на хралупести дървета.

 

Защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, попадащи в границата на защитена зона “Васильовска планина”, с код BG002109, запазват статута, категорията, границите и режимите си на опазване като не отменя прилагането на забраните и ограниченията по настоящата заповед за тази територия.

Община Тетевен предоставя на гражданите на хартиен носител пълния текст на проекта за заповед за обявяване на защитена зона за опазване на дивите птици „Васильовска планина”, с идентификационен код BG0002109 в Информационния център на Община Тетевен. Проектът за заповед е публикуван на интернет страниците на Община Тетевен  http://www.teteven.bgwww.moew.government.bg. . и МОСВ

До 1.01.2010 г. заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения за посочените в проекта на заповед забрани и ограничения на дейности.

До две години от влизане в сила на заповедта, РИОСВ – Плевен трябва да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената зона в Картата на възстановената собственост, Кадастралната карта и кадастралната карта за съответните землища.

Коментари
Няма добавени коментари.
Добави коментар
Трябва да сте влезли в профила си за да публикувате коментари .
Оценки
Оценяването е възможно само за регистрирани членове.

Моля влезте в профила си, или се регистрирайте за да гласувате.

Няма публикувание оценки.
Вход
Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Поискайте си нова от тук.
R.I.P. Whitney Houston
Избор на MrBean
Избор на Редактора
Членска анкета
Намерихте ли информация, какво предвижда Бюджет 2012 за вашия квартал или населено място?

Да, намерих

Не, не можах да намеря

Не ме интересува

За какво е този Бюджет?

Трябва да влезете в профила си за да гласувате.
Последни обяви
Table 'lovechtoday3.fusion_announcements' doesn't exist

No announcement has been added yet.

Последни статии
Ще можем ли да полетим
Литературата на днешните тийнейджъри. Полезно явление или поредната мания
Кога ловчалии ще бъдат в центъра на вниманието на политическите партии?
Сега ли е времето за създаване на ГОС в Ловеч ?
Сърбия – по-различният свят. Държавата, която не чака наготово! 2
Table './lovechtoday3/fusion_photos' is marked as crashed and should be repaired
Facebook
Table './lovechtoday3/fusion_photos' is marked as crashed and should be repaired
\n\n"; if (iADMIN) { $result = dbquery("DELETE FROM ".$db_prefix."flood_control WHERE flood_timestamp < '".(time()-360)."'"); $result = dbquery("DELETE FROM ".$db_prefix."thread_notify WHERE notify_datestamp < '".(time()-1209600)."'"); $result = dbquery("DELETE FROM ".$db_prefix."vcode WHERE vcode_datestamp < '".(time()-360)."'"); $result = dbquery("DELETE FROM ".$db_prefix."new_users WHERE user_datestamp < '".(time()-86400)."'"); } mysql_close(); ob_end_flush(); ?>